Data set todo list for the helsinki R package

2017-02-18

helsinki - Potential data sources to be added

Demography * Helsinki alueittain 2011 Tiedot Helsingin 8 suurpiirin ja 34 peruspiirin asukkaista, työpaikoista, asumisesta, rakentamisesta sekä palveluista ja palvelujen käytöstä. * Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste sukupuolen ja iän mukaan 2012-2050

General * Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja - Paljon lupaavan oloista dataa Excel-taulukkona,päivittynee vuosittain.
* Vuokrahinnat avoimena datana * Implemented in get_hri_stats() (via HRI API) - Helsingin seudun aluesarjat

Economic data * Verotiedot postinumeroittain (Tilastokeskus) * Kuntien tilinpäätökset 2008-2010 - this data is available for all municipalities in Finland => could implement in sorvi * Helsingin kaupungin tulot ja menot 2009-2010
* Helsingin kaupungin tulot ja menot 2012
* Espoon kaupungin tulot ja menot 2011-2012 * Vantaan toimintamenot ja -tulot toimielimittäin 2009 – 2011 * Kauniaisten kaupungin tulot ja menot 2012 * Implemented in get_economic_indicators() - Pääkaupunkiseudun taloudellisia tunnuslukuja

Decision making * Open AHJO * Helsinkikanava Helsinki city council meeting video recordings and associated metadata

Data catalogues * Finland local open data census * HRI:n datakatalogi
* HRI-verkkopalvelun avoimen datan metatiedot

Traffic * Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2000-2010 tapahtumapaikat ja onnettomuuslaji paikkatietoaineistona. CSV- ja MapInfo-muotoinen ote liikenneonnettomuusrekisteristä * Liikennemäärät Helsingissä 2011 Ajoneuvojen (henkilöautojen, pakettiautojen, kuorma-autojen, rekka-autojen, linja-autojen, moottoripyörien) sekä raitiovaunujen liikennemääriä useissa laskentapisteissä.