Alternative hospital names

Erik Bulow

2019-01-08

Bakgrund

Vad vi nedan menar med sjukhus omfattar i många fall även vårdcentraler och privatläkare.

Paketet innehåller fyra olika kodverk för sjukhuskoder:

keyvalue Källa Antal
sjukhus_inca Organisationsregistret i INCA 4473
sjukhus Rockan 690
sjukhus_par SOS Patientregistret 452
sjukhus_rc Registercentrum 19

sjukhus_inca

Detta kodverk baseras på organisationsenhetsregistret i INCA. Här inkluderas både aktiva INCA-inrapporterande enheter, samt historiska eheter inlästa från historiska data.

Se ?sjukhus_inca för mer info.

sjukhus

Dessa koder hämtas från Rockan, det äldre systemet för cancer- och kvalitetsregister som historiskt använts av regionerna Väst och Norr. Dessa koder var de första att inkluderas i paketet. Nyare enheter (exempelvis Angereds Närsjukhus i Göteborg) saknas i denna lista.

Se ?sjukhus för mer info.

sjukhus_rc

Ett litet kodverk som endast avser sjukhus inom VGR. Dessa koder används vid dataexport till “Kvartalen” via Registerentrum.

Det finns en separat utförlig vignette om detta kodverk vignette("RC_units", "decoder"). Se också ?sjukhus_rc för mer info.

sjukhus_par

Koder som används i Socialstyrelsnes Patientregister. Denna förteckning avser endast sjukhus och endast de enheter som var aktuella 2014 (vilket var senaste året en sådan lista sammanställdes).

Se ?sjukhus_par för mer info.

## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'value' elements may not
## preserve their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'value' elements may not
## preserve their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'value' elements may not
## preserve their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes

Samma kod kan ge olika klartext

Endast ett fåtal koder förekommer i samtliga kodverk (vilket är enligt förväntan då sjukhus_rc endast innehåller ett fåtal koder från VGR).

Även om samma kod hanteras av fler än ett kodverk så kan namnet i klartext också vara olika.

key inca par rc rockan
50070 Lundby Lundby sjukhus Lundby sjukhus Capio Lundby Närsjukhus
50071 V:a Frölunda Västra Frölunda sjukhus Frölunda sjukhus Frölunda specialistsjukhus
51012 Kungälv Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus Kungälvs sjukhus
52012 Alingsås Alingsås lasarett Alingsås lasarett Alingsås lasarett

Tittar vi endast på de tre större kodverken finner vi följande koder och deras namn i klartext:

## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'value' elements may not
## preserve their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'value' elements may not
## preserve their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'key' elements may not preserve
## their attributes
## Warning in bind_rows_(x, .id): Vectorizing 'value' elements may not
## preserve their attributes

Skillnader mellan sjukhus och sjukhus_inca

De två viktigaste kodverken för RCC-arbete torde vara sjukhus respektive sjukhus_inca

Finns i sjukhus men saknas i sjukhus_inca

Finns i sjukhus_inca men saknas i sjukhus