Index of /src/contrib/Archive/bayesDem/


../
bayesDem_1.0-0.tar.gz               07-Oct-2010 11:25       157604
bayesDem_1.1-0.tar.gz               15-Oct-2010 10:06       159145
bayesDem_1.2-0.tar.gz               20-Jan-2011 13:07       169832
bayesDem_1.2-1.tar.gz               27-Jan-2011 10:33       169981
bayesDem_1.3-0.tar.gz               08-May-2011 05:45       172266
bayesDem_1.3-1.tar.gz               18-Jul-2011 09:07       172393
bayesDem_1.3-2.tar.gz               20-Oct-2011 20:26       173229
bayesDem_1.5-1.tar.gz               19-Apr-2012 14:05       183212
bayesDem_1.6-0.tar.gz               05-May-2012 07:23       183689
bayesDem_1.7-0.tar.gz               07-Jun-2012 06:22       185019
bayesDem_2.1-1.tar.gz               20-Dec-2012 08:21       195636
bayesDem_2.2-1.tar.gz               07-Apr-2013 05:59       198809
bayesDem_2.3-0.tar.gz               24-May-2013 20:13       199733
bayesDem_2.3-2.tar.gz               23-Jul-2013 00:10       198987
bayesDem_2.4-1.tar.gz               29-Apr-2014 05:59       199243
bayesDem_2.5-0.tar.gz               20-Mar-2016 15:54       200470
bayesDem_2.5-1.tar.gz               22-Nov-2016 08:06       200529